Filozofia a hodnoty spoločnosti
Filozofia spoločnosti je založená na základných vzdelávacích, motivačných, morálnych a etických princípoch, tradičných hodnotách, ale hlavne na spokojnosti konečného používateľa a na korektných obchodných vzťahoch so školami a školskými inštitúciami ako partnermi. Naším prianím je priniesť do rodín nielen knižné tituly, ale hlavne hodnoty, ktoré pomôžu deťom stať sa lepšími, vnímavejšími, vzdelanejšími... Od vzniku spoločnosti sme vytvorili veľa hodnotných publikácií, ktorými významnou mierou prispieva k rozvoju osobnosti dieťaťa, jeho intelektu, empatie, logického myslenia či verbálnej komunikácie. Publikácie pozitívne pôsobia pri prosociálnej výchove.

Podnikateľský priestor
Dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť EDUCA PRINT s.r.o. v úzkej spolupráci so spoločnosťou EDUCA KIDS, s.r.o. pôsobí v školskom segmente na slovenskom trhu ako riadiaca centrála dcérskych spoločností v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku a Bulharsku. Spoločnosť je vybudovaná na moderných princípoch organizácie a koordinácie predajných tímov prostredníctvom pravidelne zaškoľovaných manažérov. Dlhoročne budované vzťahy so školami a školskými inštitúciami nám dávajú príležitosť osloviť množstvo škôl, rodín či detí.