;


Medzinárodne pôsobiaca spoločnosť EDUCA PRINT s.r.o. vznikla na základe dlhoročných skúseností v oblasti tvorby, tlače a distribúcie doplnkových učebných pomôcok. Našimi klientmi sú materské a základné školy, špeciálne školy, centrá voľného času, pedagógovia, rodičia a, samozrejme, deti. Publikácie predstavujú inšpiratívny výchovno-metodický materiál a slúžia ako výborná pomôcka na vzdelávanie. Sme presvedčení, že naša práca je správna investícia do ľudského kapitálu, čo je garanciou úspechu nielen našej spoločnosti, ale hlavne našich detí a ich lepšej budúcnosti.